UTZ Gecertificeerd

Sjokla maakt gebruik van chocolade die

UTZ gecertificeerd is

Door de inkoop van UTZ gecertificeerde cacao, steunt Sjokla duurzame cacaoteelt. UTZ gecertificeerde boeren gebruiken betere landbouwmethodes, met respect voor mens en planeet.

Cacaoconsumptie wereldwijd stijgend
De consumptie van cacao stijgt wereldwijd, waarbij volgens de minister de verwachting is, dat de vraag in opkomende economieën als China de komende jaren verder zal toenemen. Vanuit de consument en de retail wordt steeds meer belang gehecht aan kwalitatief hoogwaardige chocolade, herkomstaanduiding en duurzaamheid. Verder is er in de gehele keten groeiende aandacht voor de relatie met het natuur- en milieubeleid (onder andere energie-efficiënte, afval- en reststoffen beheer, goede landbouwpraktijken waaronder reductiegebruik bestrijdingsmiddelen), als ook sociaal beleid, met name op gebied van arbeidsomstandigheden. Deze maatschappelijke eisen vertalen zich in een vraag naar duurzame chocolade.

UTZ gaat verder dan alleen duurzaam grondgebruik
UTZ is een keurmerk voor maatschappelijk verantwoord geproduceerde koffie, cacao en thee. De organisatie stimuleert de boeren voor het doorvoeren van sociale, economische en milieutechnische verbeteringen. Voorbeelden hiervan zijn een duurzamer gebruik van de grond, het weren van milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen en het naleven van arbeidswetgeving. UTZ werkt nauw samen met Solidaridad, die de boeren ter plekke opleidt en begeleidt bij het aanpassen van hun werkwijze. Het certificerings- en traceerbaarheidsprogramma van UTZ zorgt ervoor dat duidelijk is dat cacao maatschappelijk verantwoord is geproduceerd. Naast Solidaridad ondersteunen ook Oxfam Novib en WWF Internationaal het UTZ programma.

  • UTZ is een van de grootste duurzaamheidsprogramma’s voor koffie, cacao en thee
  • UTZ gecertificeerde boeren zijn getraind om duurzaam te verbouwen
  • zo verbeteren ze de kwaliteit van hun oogst
  • en werken ze met zorg voor mens en milieu
  • hun leefomgeving en inkomen verbetert
  • U helpt deze boeren nu door van onze bonbons en chocolade producten te genieten

Voor meer informatie over chocolade die UTZ gecertificeerd is vind je op www.utz.org

X